HOTLINE: 090.547.7979 - 054.389.8868

Home User Guide
Hướng dẫn sử dụng điện thoại

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI

Quý khách sử dụng điện thoại cần biết:

     1. Gọi Lễ tân: Quay số “0” hoặc số “100”

     2. Gọi điện nội bộ Khách sạn: Quay số phòng của khách.
                         Ví dụ: 201; 304; 405…
                                    Riêng các phòng tầng 5 (từ 501 đến 505) gọi 451 đến 455)

      3. Gọi ra ngoài nội hạt: Quay số 9 + Số máy cần gọi
                        Ví dụ: 9 + 3898868

      4. Gọi liên tỉnh: Quay số 9 + Mã vùng + Số máy cần gọi
                        Ví dụ: 9 + 04 + 3 897 1234